O CSPCA

CSPCA, Česká společnost na ochranu zvířat proti týrání (The Czech Society for the Prevention of Cruelty to Animals), je společenství dobrovolníků, zabezpečující neodkladnou péči psům, kočkám a drobným domácím živočichům, kteří tuto péči akutně potřebují. 

Náplní naší práce je starat se o zvířata, která se ocitla ve vážné životní situaci, byla vyhozena nebo týrána, a následně se jim snažíme najít vhodný domov. 

CSPCA byla založena v roce 2010, není registrovaná jako občanské sdružení ani jiná oficiální organizace. Jde o společnost dobrovolníků a milovníků zvířat.


Naše práce závisí pouze na práci našich dobrovolníků a na práci dobrých lidí, kterým nejsou životy zvířat lhostejné. Nemáme žádné sponzorské dary ani dotace a jsme plně odkázaní na naše vlastní prostředky. Všechny náklady na zdravotní a další péči jsou hrazeny z našich osobních příjmů. FINANČNÍ DARY NEPŘIJÍMÁME! Avšak rádi uvítáme jakékoliv materiální dary, které mohou často zvířátkům zachránit životy a ulehčit práci lidí bojujících za jejich záchranu :-)

 

DĚKUJEME!

Vaše CSPCA